PL translation update THX strebski

pull/1240/head
Tobias Diekershoff 2022-03-08 16:26:19 +01:00
parent ba94368482
commit ed96e0a2f6
No known key found for this signature in database
GPG Key ID: 25FE376FF17694A1
107 changed files with 1290 additions and 1501 deletions

View File

@ -12,7 +12,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-07-25 13:15+0000\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-24 06:41+0000\n"
"Last-Translator: Joe Doe, 2021\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/pl/)\n"
@ -22,28 +22,28 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: advancedcontentfilter.php:153
#: advancedcontentfilter.php:154
#, php-format
msgid "Filtered by rule: %s"
msgstr " Filtruj według reguły: %s"
#: advancedcontentfilter.php:167 advancedcontentfilter.php:224
#: advancedcontentfilter.php:170 advancedcontentfilter.php:225
msgid "Advanced Content Filter"
msgstr "Zaawansowany filtr zawartości"
#: advancedcontentfilter.php:223
#: advancedcontentfilter.php:224
msgid "Back to Addon Settings"
msgstr "Powrót do ustawień dodatków"
#: advancedcontentfilter.php:225
#: advancedcontentfilter.php:226
msgid "Add a Rule"
msgstr "Dodaj regułę"
#: advancedcontentfilter.php:226
#: advancedcontentfilter.php:227
msgid "Help"
msgstr "Pomoc"
#: advancedcontentfilter.php:227
#: advancedcontentfilter.php:228
msgid ""
"Add and manage your personal content filter rules in this screen. Rules have"
" a name and an arbitrary expression that will be matched against post data. "
@ -55,11 +55,11 @@ msgstr ""
"przyrównywane będą posty. Aby uzyskć więcej informacji na temat dostępnych "
"opracji oraz zmiennych, zapoznaj się ze stronę pomocy."
#: advancedcontentfilter.php:228
#: advancedcontentfilter.php:229
msgid "Your rules"
msgstr "Twoje zasady"
#: advancedcontentfilter.php:229
#: advancedcontentfilter.php:230
msgid ""
"You have no rules yet! Start adding one by clicking on the button above next"
" to the title."
@ -67,98 +67,98 @@ msgstr ""
"Nie masz jeszcze żadnych zasad! Zacznij dodawać jedną, klikając przycisk "
"znajdujący się nad tytułem."
#: advancedcontentfilter.php:230
#: advancedcontentfilter.php:231
msgid "Disabled"
msgstr "Wyłącz"
#: advancedcontentfilter.php:231
#: advancedcontentfilter.php:232
msgid "Enabled"
msgstr "Włącz"
#: advancedcontentfilter.php:232
#: advancedcontentfilter.php:233
msgid "Disable this rule"
msgstr "Wyłącz tę regułę"
#: advancedcontentfilter.php:233
#: advancedcontentfilter.php:234
msgid "Enable this rule"
msgstr "Włącz tę regułę"
#: advancedcontentfilter.php:234
#: advancedcontentfilter.php:235
msgid "Edit this rule"
msgstr "Edytuj tę regułę"
#: advancedcontentfilter.php:235
#: advancedcontentfilter.php:236
msgid "Edit the rule"
msgstr "Edytuj regułę"
#: advancedcontentfilter.php:236
#: advancedcontentfilter.php:237
msgid "Save this rule"
msgstr "Zapisz tę regułę"
#: advancedcontentfilter.php:237
#: advancedcontentfilter.php:238
msgid "Delete this rule"
msgstr "Usuń tę regułę"
#: advancedcontentfilter.php:238
#: advancedcontentfilter.php:239
msgid "Rule"
msgstr "Reguła"
#: advancedcontentfilter.php:239
#: advancedcontentfilter.php:240
msgid "Close"
msgstr "Zamknij"
#: advancedcontentfilter.php:240
#: advancedcontentfilter.php:241
msgid "Add new rule"
msgstr "Dodaj nową regułę"
#: advancedcontentfilter.php:241
#: advancedcontentfilter.php:242
msgid "Rule Name"
msgstr "Nazwa reguły"
#: advancedcontentfilter.php:242
#: advancedcontentfilter.php:243
msgid "Rule Expression"
msgstr "Wyrażanie reguły"
#: advancedcontentfilter.php:243
#: advancedcontentfilter.php:244
msgid "Cancel"
msgstr "Anuluj"
#: advancedcontentfilter.php:310 advancedcontentfilter.php:321
#: advancedcontentfilter.php:332 advancedcontentfilter.php:366
#: advancedcontentfilter.php:395 advancedcontentfilter.php:416
#: advancedcontentfilter.php:312 advancedcontentfilter.php:323
#: advancedcontentfilter.php:334 advancedcontentfilter.php:370
#: advancedcontentfilter.php:401 advancedcontentfilter.php:424
msgid "You must be logged in to use this method"
msgstr "Musisz być zalogowany, aby skorzystać z tej metody"
#: advancedcontentfilter.php:336 advancedcontentfilter.php:370
#: advancedcontentfilter.php:399
#: advancedcontentfilter.php:338 advancedcontentfilter.php:374
#: advancedcontentfilter.php:405
msgid "Invalid form security token, please refresh the page."
msgstr "Nieprawidłowy token zabezpieczający formularz, odśwież stronę."
#: advancedcontentfilter.php:348
#: advancedcontentfilter.php:350
msgid "The rule name and expression are required."
msgstr "Nazwa reguły i wyrażenie są wymagane."
#: advancedcontentfilter.php:360
#: advancedcontentfilter.php:364
msgid "Rule successfully added"
msgstr "Reguła została pomyślnie dodana"
#: advancedcontentfilter.php:374 advancedcontentfilter.php:403
#: advancedcontentfilter.php:378 advancedcontentfilter.php:409
msgid "Rule doesn't exist or doesn't belong to you."
msgstr "Reguła nie istnieje lub nie należy do ciebie."
#: advancedcontentfilter.php:389
#: advancedcontentfilter.php:395
msgid "Rule successfully updated"
msgstr "Reguła została pomyślnie zaktualizowana"
#: advancedcontentfilter.php:410
#: advancedcontentfilter.php:418
msgid "Rule successfully deleted"
msgstr "Reguła została pomyślnie usunięta"
#: advancedcontentfilter.php:420
#: advancedcontentfilter.php:428
msgid "Missing argument: guid."
msgstr "Brakujący argument: guid."
#: advancedcontentfilter.php:428
#: advancedcontentfilter.php:436
#, php-format
msgid "Unknown post with guid: %s"
msgstr "Nieznany post z guid:%s"

View File

@ -4,15 +4,16 @@
#
#
# Translators:
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2022
# Waldemar Stoczkowski, 2018-2020
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-03-12 09:26+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2020-04-09 11:01+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-08 14:09+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -20,48 +21,49 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: blackout.php:101
#: blackout.php:97
msgid ""
"The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this"
msgstr "Data zakończenia jest przed datą rozpoczęcia, powinieneś to naprawić"
"The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix "
"this."
msgstr "Data końcowa jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia blackoutu, powinieneś to naprawić."
#: blackout.php:103
#: blackout.php:99
#, php-format
msgid ""
"Please double check that the current settings for the blackout. Begin will "
"be <strong>%s</strong> and it will end <strong>%s</strong>."
msgstr "Sprawdź dokładnie, czy aktualne ustawienia zaciemnienia. Rozpocznie się <strong>%s</strong> i zakończy się <strong>%s</strong>."
"Please double check the current settings for the blackout. It will begin on "
"<strong>%s</strong> and end on <strong>%s</strong>."
msgstr ""
#: blackout.php:106
#: blackout.php:102
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: blackout.php:107
#: blackout.php:103
msgid "Redirect URL"
msgstr "Przekierowanie URL"
#: blackout.php:107
msgid "all your visitors from the web will be redirected to this URL"
msgstr "wszyscy Twoi goście z internetu zostaną przekierowani na ten adres URL"
#: blackout.php:103
msgid "All your visitors from the web will be redirected to this URL."
msgstr "Wszyscy Twoi goście z Internetu zostaną przekierowani na ten adres URL."
#: blackout.php:108
#: blackout.php:104
msgid "Begin of the Blackout"
msgstr "Rozpocznij Blackout"
#: blackout.php:108
#: blackout.php:104
msgid ""
"Format is <tt>YYYY-MM-DD hh:mm</tt>; <em>YYYY</em> year, <em>MM</em> month, "
"<em>DD</em> day, <em>hh</em> hour and <em>mm</em> minute."
msgstr "Format to <tt>RRRR-MM-DD gg:mm</tt>; <em>RRRR</em> rok, <em>MM</em> miesiąc, <em>DD</em> dzień, <em>gg</em> godzina i <em>mm</em> minuta."
#: blackout.php:109
#: blackout.php:105
msgid "End of the Blackout"
msgstr "Koniec Blackout"
#: blackout.php:111
#: blackout.php:107
msgid ""
"<strong>Note</strong>: The redirect will be active from the moment you press"
" the submit button. Users currently logged in will <strong>not</strong> be "
"thrown out but can't login again after logging out should the blackout is "
"thrown out but can't login again after logging out while the blackout is "
"still in place."
msgstr "<strong>Uwaga</strong>: Przekierowanie będzie aktywne od momentu naciśnięcia przycisku przesyłania. Użytkownicy aktualnie zalogowani <strong>nie</strong> zostaną wyrzuceni, ale nie będą mogli zalogować się ponownie po wylogowaniu, jeśli zaciemnienie będzie nadal obowiązywać."
msgstr ""

View File

@ -5,12 +5,10 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this'] = 'Data zakończenia jest przed datą rozpoczęcia, powinieneś to naprawić';
$a->strings['Please double check that the current settings for the blackout. Begin will be <strong>%s</strong> and it will end <strong>%s</strong>.'] = 'Sprawdź dokładnie, czy aktualne ustawienia zaciemnienia. Rozpocznie się <strong>%s</strong> i zakończy się <strong>%s</strong>.';
$a->strings['The end-date is prior to the start-date of the blackout, you should fix this.'] = 'Data końcowa jest wcześniejsza niż data rozpoczęcia blackoutu, powinieneś to naprawić.';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['Redirect URL'] = 'Przekierowanie URL';
$a->strings['all your visitors from the web will be redirected to this URL'] = 'wszyscy Twoi goście z internetu zostaną przekierowani na ten adres URL';
$a->strings['All your visitors from the web will be redirected to this URL.'] = 'Wszyscy Twoi goście z Internetu zostaną przekierowani na ten adres URL.';
$a->strings['Begin of the Blackout'] = 'Rozpocznij Blackout';
$a->strings['Format is <tt>YYYY-MM-DD hh:mm</tt>; <em>YYYY</em> year, <em>MM</em> month, <em>DD</em> day, <em>hh</em> hour and <em>mm</em> minute.'] = 'Format to <tt>RRRR-MM-DD gg:mm</tt>; <em>RRRR</em> rok, <em>MM</em> miesiąc, <em>DD</em> dzień, <em>gg</em> godzina i <em>mm</em> minuta.';
$a->strings['End of the Blackout'] = 'Koniec Blackout';
$a->strings['<strong>Note</strong>: The redirect will be active from the moment you press the submit button. Users currently logged in will <strong>not</strong> be thrown out but can\'t login again after logging out should the blackout is still in place.'] = '<strong>Uwaga</strong>: Przekierowanie będzie aktywne od momentu naciśnięcia przycisku przesyłania. Użytkownicy aktualnie zalogowani <strong>nie</strong> zostaną wyrzuceni, ale nie będą mogli zalogować się ponownie po wylogowaniu, jeśli zaciemnienie będzie nadal obowiązywać.';

View File

@ -4,14 +4,14 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-17 10:23+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-20 13:44+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:13-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 15:27+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,41 +19,29 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: blockem.php:54 blockem.php:58
msgid "Blockem"
msgstr "Zablokowanie"
#: blockem.php:62
#: blockem.php:39
msgid ""
"Hides user's content by collapsing posts. Also replaces their avatar with "
"generic image."
msgstr "Ukrywa zawartość użytkownika, zwijając posty. Zastępuje również awatar wygenerowanym obrazem."
#: blockem.php:63
#: blockem.php:40
msgid "Comma separated profile URLS:"
msgstr "Rozdzielone przecinkami adresy URL profilu:"
#: blockem.php:67
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: blockem.php:45
msgid "Blockem"
msgstr "Zablokowanie"
#: blockem.php:81
msgid "BLOCKEM Settings saved."
msgstr "BLOCKEM Ustawienia zapisane."
#: blockem.php:143
#: blockem.php:120
#, php-format
msgid "Filtered user: %s"
msgstr "Użytkownik filtrowany: %s"
#: blockem.php:202
#: blockem.php:183
msgid "Unblock Author"
msgstr "Odblokuj autora"
#: blockem.php:204
#: blockem.php:185
msgid "Block Author"
msgstr "Zablokuj autora"
#: blockem.php:244
msgid "blockem settings updated"
msgstr "ustawienia blockem zostały zaktualizowane"

View File

@ -5,12 +5,9 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Blockem'] = 'Zablokowanie';
$a->strings['Hides user\'s content by collapsing posts. Also replaces their avatar with generic image.'] = 'Ukrywa zawartość użytkownika, zwijając posty. Zastępuje również awatar wygenerowanym obrazem.';
$a->strings['Comma separated profile URLS:'] = 'Rozdzielone przecinkami adresy URL profilu:';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['BLOCKEM Settings saved.'] = 'BLOCKEM Ustawienia zapisane.';
$a->strings['Blockem'] = 'Zablokowanie';
$a->strings['Filtered user: %s'] = 'Użytkownik filtrowany: %s';
$a->strings['Unblock Author'] = 'Odblokuj autora';
$a->strings['Block Author'] = 'Zablokuj autora';
$a->strings['blockem settings updated'] = 'ustawienia blockem zostały zaktualizowane';

View File

@ -4,14 +4,14 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2014-06-22 13:18+0200\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-30 17:07+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,6 +19,6 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: buglink.php:15
#: buglink.php:20
msgid "Report Bug"
msgstr "Zgłoś błąd"

View File

@ -3,14 +3,17 @@
# This file is distributed under the same license as the Friendica catavatar addon package.
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski, 2018
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-13 09:35+0000\n"
"PO-Revision-Date: YEAR-MO-DA HO:MI+ZONE\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-07 05:23+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski, 2018\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -18,34 +21,38 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: catavatar.php:60
msgid "Use Cat as Avatar"
msgstr "Użyj kota jako awatara"
#: catavatar.php:48
msgid "Set default profile avatar or randomize the cat."
msgstr ""
#: catavatar.php:61
msgid "More Random Cat!"
msgstr "Więcej losowych kotów!"
#: catavatar.php:62
msgid "Reset to email Cat"
msgstr "Resetuj na e-mail Kot"
#: catavatar.php:64
#: catavatar.php:53
msgid "Cat Avatar Settings"
msgstr "Ustawienia Kot Avatar"
#: catavatar.php:100
#: catavatar.php:56
msgid "Use Cat as Avatar"
msgstr "Użyj kota jako awatara"
#: catavatar.php:57
msgid "Another random Cat!"
msgstr ""
#: catavatar.php:58
msgid "Reset to email Cat"
msgstr "Resetuj Kota na e-mail"
#: catavatar.php:77
msgid "The cat hadn't found itself."
msgstr "Kot się nie znalazł."
#: catavatar.php:109
#: catavatar.php:86
msgid "There was an error, the cat ran away."
msgstr "Wystąpił błąd, kot uciekł."
#: catavatar.php:115
#: catavatar.php:92
msgid "Profile Photos"
msgstr "Zdjęcie profilowe"
#: catavatar.php:130
#: catavatar.php:102
msgid "Meow!"
msgstr "Miau!"

View File

@ -5,10 +5,9 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Use Cat as Avatar'] = 'Użyj kota jako awatara';
$a->strings['More Random Cat!'] = 'Więcej losowych kotów!';
$a->strings['Reset to email Cat'] = 'Resetuj na e-mail Kot';
$a->strings['Cat Avatar Settings'] = 'Ustawienia Kot Avatar';
$a->strings['Use Cat as Avatar'] = 'Użyj kota jako awatara';
$a->strings['Reset to email Cat'] = 'Resetuj Kota na e-mail';
$a->strings['The cat hadn\'t found itself.'] = 'Kot się nie znalazł.';
$a->strings['There was an error, the cat ran away.'] = 'Wystąpił błąd, kot uciekł.';
$a->strings['Profile Photos'] = 'Zdjęcie profilowe';

View File

@ -11,7 +11,7 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-01-30 10:48+0100\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-01-23 16:01+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski, 2019\n"
"Language-Team: Polish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/pl/)\n"
@ -21,7 +21,7 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: cookienotice.php:63
#: cookienotice.php:42
msgid ""
"This website uses cookies. If you continue browsing this website, you agree "
"to the usage of cookies."
@ -29,15 +29,11 @@ msgstr ""
"Ta strona używa plików cookie. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej "
"strony, zgadzasz się na użycie plików cookie."
#: cookienotice.php:64 cookienotice.php:133
#: cookienotice.php:43 cookienotice.php:108
msgid "OK"
msgstr "OK"
#: cookienotice.php:68
msgid "\"cookienotice\" Settings"
msgstr "Ustawienia \"plików cookie\""
#: cookienotice.php:69
#: cookienotice.php:47
msgid ""
"<b>Configure your cookie usage notice.</b> It should just be a notice, "
"saying that the website uses cookies. It is shown as long as a user didnt "
@ -47,31 +43,19 @@ msgstr ""
"prostu komunikat, że strona korzysta z plików cookie. Jest wyświetlany, o "
"ile użytkownik nie potwierdził, klikając przycisk OK."
#: cookienotice.php:70
#: cookienotice.php:48
msgid "Cookie Usage Notice"
msgstr "Użyciu plików cookie"
#: cookienotice.php:70
msgid "The cookie usage notice"
msgstr "Powiadomienie o użyciu plików cookie"
#: cookienotice.php:71
#: cookienotice.php:49
msgid "OK Button Text"
msgstr "Tekst przycisku OK"
#: cookienotice.php:71
msgid "The OK Button text"
msgstr "Tekst przycisku OK"
#: cookienotice.php:72
#: cookienotice.php:50
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: cookienotice.php:97
msgid "cookienotice Settings saved."
msgstr "Zapisano stawienia plików cookie."
#: cookienotice.php:132
#: cookienotice.php:107
msgid ""
"This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You "
"accept the usage of these cookies by continue browsing this website."

View File

@ -7,12 +7,8 @@ function string_plural_select_pl($n){
}}
$a->strings['This website uses cookies. If you continue browsing this website, you agree to the usage of cookies.'] = 'Ta strona używa plików cookie. Jeśli będziesz kontynuować przeglądanie tej strony, zgadzasz się na użycie plików cookie.';
$a->strings['OK'] = 'OK';
$a->strings['"cookienotice" Settings'] = 'Ustawienia "plików cookie"';
$a->strings['<b>Configure your cookie usage notice.</b> It should just be a notice, saying that the website uses cookies. It is shown as long as a user didnt confirm clicking the OK button.'] = '<b>Skonfiguruj zawiadomienie o użyciu plików cookie.</b> Powinien to być po prostu komunikat, że strona korzysta z plików cookie. Jest wyświetlany, o ile użytkownik nie potwierdził, klikając przycisk OK.';
$a->strings['Cookie Usage Notice'] = 'Użyciu plików cookie';
$a->strings['The cookie usage notice'] = 'Powiadomienie o użyciu plików cookie';
$a->strings['OK Button Text'] = 'Tekst przycisku OK';
$a->strings['The OK Button text'] = 'Tekst przycisku OK';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['cookienotice Settings saved.'] = 'Zapisano stawienia plików cookie.';
$a->strings['This website uses cookies to recognize revisiting and logged in users. You accept the usage of these cookies by continue browsing this website.'] = 'Ta strona używa plików cookie do rozpoznawania ponownych odwiedzin i zalogowanych użytkowników. Akceptujesz użycie tych plików cookie, kontynuując przeglądanie tej witryny.';

View File

@ -4,14 +4,15 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2022
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2016-09-25 17:17+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-04 12:10+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-08 14:06+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,114 +20,106 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: curweather.php:31
msgid "Error fetching weather data.\\nError was: "
msgstr "Błąd podczas pobierania danych pogodowych. \\nError był:"
#: curweather.php:47
msgid "Error fetching weather data. Error was: "
msgstr "Błąd podczas pobierania danych pogodowych. Wystąpił błąd:"
#: curweather.php:111 curweather.php:172
#: curweather.php:130
msgid "Current Weather"
msgstr "Obecna pogoda"
#: curweather.php:118
#: curweather.php:137
msgid "Relative Humidity"
msgstr "Względna wilgotność"
#: curweather.php:119
#: curweather.php:138
msgid "Pressure"
msgstr "Ciśnienie"
#: curweather.php:120
#: curweather.php:139
msgid "Wind"
msgstr "Wiatr"
#: curweather.php:121
#: curweather.php:140
msgid "Last Updated"
msgstr "Ostatnio zaktualizowano"
#: curweather.php:122
#: curweather.php:141
msgid "Data by"
msgstr "Dane wg"
#: curweather.php:123
#: curweather.php:142
msgid "Show on map"
msgstr "Pokaż na mapie"
#: curweather.php:128
#: curweather.php:147
msgid "There was a problem accessing the weather data. But have a look"
msgstr "Wystąpił problem z dostępem do danych pogodowych. Ale spójrz"
#: curweather.php:130
#: curweather.php:149
msgid "at OpenWeatherMap"
msgstr "w OpenWeatherMap"
#: curweather.php:146
msgid "Current Weather settings updated."
msgstr "Zaktualizowano bieżące ustawienia pogody."
#: curweather.php:161
#: curweather.php:178
msgid "No APPID found, please contact your admin to obtain one."
msgstr "Nie znaleziono APPID, skontaktuj się z administratorem, aby go uzyskać."
#: curweather.php:171 curweather.php:200
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: curweather.php:172
msgid "Settings"
msgstr "Ustawienia"
#: curweather.php:174
#: curweather.php:188
msgid "Enter either the name of your location or the zip code."
msgstr "Wprowadź nazwę swojej lokalizacji lub kod pocztowy."
#: curweather.php:175
#: curweather.php:189
msgid "Your Location"
msgstr "Twoja lokalizacja"
#: curweather.php:175
#: curweather.php:189
msgid ""
"Identifier of your location (name or zip code), e.g. <em>Berlin,DE</em> or "
"<em>14476,DE</em>."
msgstr "Identyfikator Twojej lokalizacji (nazwa lub kod pocztowy), np. <em>Lublin, LU</em> lub <em>20001, LU</em>."
#: curweather.php:176
#: curweather.php:190
msgid "Units"
msgstr "Jednostka"
#: curweather.php:176
#: curweather.php:190
msgid "select if the temperature should be displayed in &deg;C or &deg;F"
msgstr "wybierz, czy temperatura powinna być wyświetlana w &deg;C lub &deg;F"
#: curweather.php:177
#: curweather.php:191
msgid "Show weather data"
msgstr "Pokaż dane pogodowe"
#: curweather.php:190
msgid "Curweather settings saved."
msgstr "Ustawienia pogodowe zostały zapisane."
#: curweather.php:196
msgid "Current Weather Settings"
msgstr "Bieżące ustawienia pogody"
#: curweather.php:201
#: curweather.php:227
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: curweather.php:230
msgid "Caching Interval"
msgstr "Interwał buforowania"
#: curweather.php:201
#: curweather.php:232
msgid ""
"For how long should the weather data be cached? Choose according your "
"OpenWeatherMap account type."
msgstr "Od jak dawna powinny być buforowane dane pogodowe? Wybierz zgodnie z typem konta OpenWeatherMap."
#: curweather.php:201
#: curweather.php:233
msgid "no cache"
msgstr "Brak pamięci podręcznej"
#: curweather.php:201
#: curweather.php:234 curweather.php:235 curweather.php:236 curweather.php:237
msgid "minutes"
msgstr "minut"
#: curweather.php:202
#: curweather.php:240
msgid "Your APPID"
msgstr "Twój APPID"
#: curweather.php:202
#: curweather.php:240
msgid "Your API key provided by OpenWeatherMap"
msgstr "Twój klucz API dostarczony przez OpenWeatherMap"

View File

@ -5,7 +5,7 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Error fetching weather data.\nError was: '] = 'Błąd podczas pobierania danych pogodowych. \nError był:';
$a->strings['Error fetching weather data. Error was: '] = 'Błąd podczas pobierania danych pogodowych. Wystąpił błąd:';
$a->strings['Current Weather'] = 'Obecna pogoda';
$a->strings['Relative Humidity'] = 'Względna wilgotność';
$a->strings['Pressure'] = 'Ciśnienie';
@ -15,17 +15,15 @@ $a->strings['Data by'] = 'Dane wg';
$a->strings['Show on map'] = 'Pokaż na mapie';
$a->strings['There was a problem accessing the weather data. But have a look'] = 'Wystąpił problem z dostępem do danych pogodowych. Ale spójrz';
$a->strings['at OpenWeatherMap'] = 'w OpenWeatherMap';
$a->strings['Current Weather settings updated.'] = 'Zaktualizowano bieżące ustawienia pogody.';
$a->strings['No APPID found, please contact your admin to obtain one.'] = 'Nie znaleziono APPID, skontaktuj się z administratorem, aby go uzyskać.';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['Settings'] = 'Ustawienia';
$a->strings['Enter either the name of your location or the zip code.'] = 'Wprowadź nazwę swojej lokalizacji lub kod pocztowy.';
$a->strings['Your Location'] = 'Twoja lokalizacja';
$a->strings['Identifier of your location (name or zip code), e.g. <em>Berlin,DE</em> or <em>14476,DE</em>.'] = 'Identyfikator Twojej lokalizacji (nazwa lub kod pocztowy), np. <em>Lublin, LU</em> lub <em>20001, LU</em>.';
$a->strings['Units'] = 'Jednostka';
$a->strings['select if the temperature should be displayed in &deg;C or &deg;F'] = 'wybierz, czy temperatura powinna być wyświetlana w &deg;C lub &deg;F';
$a->strings['Show weather data'] = 'Pokaż dane pogodowe';
$a->strings['Curweather settings saved.'] = 'Ustawienia pogodowe zostały zapisane.';
$a->strings['Current Weather Settings'] = 'Bieżące ustawienia pogody';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['Caching Interval'] = 'Interwał buforowania';
$a->strings['For how long should the weather data be cached? Choose according your OpenWeatherMap account type.'] = 'Od jak dawna powinny być buforowane dane pogodowe? Wybierz zgodnie z typem konta OpenWeatherMap.';
$a->strings['no cache'] = 'Brak pamięci podręcznej';

View File

@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2020-05-07 00:15-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2020-06-17 19:25+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:17-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 15:27+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,96 +19,84 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: diaspora.php:53
#: diaspora.php:44
msgid "Post to Diaspora"
msgstr "Napisz do Diaspory"
#: diaspora.php:78
#: diaspora.php:67
#, php-format
msgid ""
"Please remember: You can always be reached from Diaspora with your Friendica"
" handle <strong>%s</strong>. "
msgstr ""
#: diaspora.php:79
#: diaspora.php:68
msgid ""
"This connector is only meant if you still want to use your old Diaspora "
"account for some time. "
msgstr "Ten łącznik jest przeznaczony do tego, gdy nadal chcesz korzystać ze starego konta Diaspora przez jakiś czas."
#: diaspora.php:80
#: diaspora.php:69
#, php-format
msgid ""
"However, it is preferred that you tell your Diaspora contacts the new handle"
" <strong>%s</strong> instead."
msgstr ""
#: diaspora.php:90
#: diaspora.php:79
msgid "All aspects"
msgstr "Wszystkie aspekty"
#: diaspora.php:91
#: diaspora.php:80
msgid "Public"
msgstr "Publiczny"
#: diaspora.php:97
#: diaspora.php:86
msgid "Post to aspect:"
msgstr ""
#: diaspora.php:98
#: diaspora.php:87
#, php-format
msgid "Connected with your Diaspora account <strong>%s</strong>"
msgstr "Połączony ze swoim kontem Diaspora <strong>%s</strong>"
#: diaspora.php:101
#: diaspora.php:90
msgid ""
"Can't login to your Diaspora account. Please check handle (in the format "
"user@domain.tld) and password."
msgstr ""
#: diaspora.php:109
msgid "Diaspora Export"
msgstr "Eksportuj do Diaspory"
#: diaspora.php:110
#: diaspora.php:97
msgid "Information"
msgstr "Informacja"
#: diaspora.php:111
#: diaspora.php:98
msgid "Error"
msgstr "Błąd"
#: diaspora.php:112
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: diaspora.php:116
#: diaspora.php:104
msgid "Enable Diaspora Post Addon"
msgstr "Włącz dodatek Diaspora"
#: diaspora.php:117
#: diaspora.php:105
msgid "Diaspora handle"
msgstr ""
#: diaspora.php:118
#: diaspora.php:106
msgid "Diaspora password"
msgstr "Hasło Diaspora"
#: diaspora.php:118
#: diaspora.php:106
msgid ""
"Privacy notice: Your Diaspora password will be stored unencrypted to "
"authenticate you with your Diaspora pod. This means your Friendica node "
"administrator can have access to it."
msgstr "Informacja o ochronie prywatności: Twoje hasło Diaspora będzie przechowywane w postaci niezaszyfrowanej w celu uwierzytelnienia użytkownika za pomocą Diaspora. Oznacza to, że administrator węzła Friendica może mieć do niego dostęp."
#: diaspora.php:120
#: diaspora.php:108
msgid "Post to Diaspora by default"
msgstr "Wyślij domyślnie do Diaspory"
#: diaspora.php:138
msgid "Diaspora settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia Diaspora."
#: diaspora.php:141
msgid "Diaspora connector disabled."
msgstr "Połączenie z Diaspora wyłączone."
#: diaspora.php:113
msgid "Diaspora Export"
msgstr "Eksportuj do Diaspory"

View File

@ -10,13 +10,10 @@ $a->strings['This connector is only meant if you still want to use your old Dias
$a->strings['All aspects'] = 'Wszystkie aspekty';
$a->strings['Public'] = 'Publiczny';
$a->strings['Connected with your Diaspora account <strong>%s</strong>'] = 'Połączony ze swoim kontem Diaspora <strong>%s</strong>';
$a->strings['Diaspora Export'] = 'Eksportuj do Diaspory';
$a->strings['Information'] = 'Informacja';
$a->strings['Error'] = 'Błąd';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['Enable Diaspora Post Addon'] = 'Włącz dodatek Diaspora';
$a->strings['Diaspora password'] = 'Hasło Diaspora';
$a->strings['Privacy notice: Your Diaspora password will be stored unencrypted to authenticate you with your Diaspora pod. This means your Friendica node administrator can have access to it.'] = 'Informacja o ochronie prywatności: Twoje hasło Diaspora będzie przechowywane w postaci niezaszyfrowanej w celu uwierzytelnienia użytkownika za pomocą Diaspora. Oznacza to, że administrator węzła Friendica może mieć do niego dostęp.';
$a->strings['Post to Diaspora by default'] = 'Wyślij domyślnie do Diaspory';
$a->strings['Diaspora settings updated.'] = 'Zaktualizowano ustawienia Diaspora.';
$a->strings['Diaspora connector disabled.'] = 'Połączenie z Diaspora wyłączone.';
$a->strings['Diaspora Export'] = 'Eksportuj do Diaspory';

View File

@ -4,14 +4,15 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2022
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-04 10:46+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:17-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-08 14:14+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,30 +20,26 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: dwpost.php:39
#: dwpost.php:43
msgid "Post to Dreamwidth"
msgstr "Opublikuj w Dreamwidth"
#: dwpost.php:70
msgid "Dreamwidth Post Settings"
msgstr "Ustawienia postów w Dreamwerze"
#: dwpost.php:63
msgid "Enable Dreamwidth Post Addon"
msgstr "Włącz dodatek Dreamwidth Post"
#: dwpost.php:72
msgid "Enable dreamwidth Post Addon"
msgstr "Włącz dodatek dreamwidth Post"
#: dwpost.php:64
msgid "Dreamwidth username"
msgstr "Nazwa użytkownika Dreamwidth"
#: dwpost.php:77
msgid "dreamwidth username"
msgstr "nazwa użytkownika dreamwidth"
#: dwpost.php:65
msgid "Dreamwidth password"
msgstr "Hasło Dreamwidth"
#: dwpost.php:82
msgid "dreamwidth password"
msgstr "hasło dreamwidth"
#: dwpost.php:66
msgid "Post to Dreamwidth by default"
msgstr "Publikuj domyślnie w serwisie Dreamwidth"
#: dwpost.php:87
msgid "Post to dreamwidth by default"
msgstr "Opublikuj domyślnie w serwisie dreamwidth"
#: dwpost.php:93
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"
#: dwpost.php:71
msgid "Dreamwidth Export"
msgstr "Eksport do Dreamwidth"

View File

@ -6,9 +6,8 @@ function string_plural_select_pl($n){
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Post to Dreamwidth'] = 'Opublikuj w Dreamwidth';
$a->strings['Dreamwidth Post Settings'] = 'Ustawienia postów w Dreamwerze';
$a->strings['Enable dreamwidth Post Addon'] = 'Włącz dodatek dreamwidth Post';
$a->strings['dreamwidth username'] = 'nazwa użytkownika dreamwidth';
$a->strings['dreamwidth password'] = 'hasło dreamwidth';
$a->strings['Post to dreamwidth by default'] = 'Opublikuj domyślnie w serwisie dreamwidth';
$a->strings['Submit'] = 'Wyślij';
$a->strings['Enable Dreamwidth Post Addon'] = 'Włącz dodatek Dreamwidth Post';
$a->strings['Dreamwidth username'] = 'Nazwa użytkownika Dreamwidth';
$a->strings['Dreamwidth password'] = 'Hasło Dreamwidth';
$a->strings['Post to Dreamwidth by default'] = 'Publikuj domyślnie w serwisie Dreamwidth';
$a->strings['Dreamwidth Export'] = 'Eksport do Dreamwidth';

View File

@ -5,14 +5,14 @@
#
# Translators:
# TORminator <dominik+foss@danelski.pl>, 2015
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-04-18 20:34+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2021-02-01 19:21+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -20,7 +20,7 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: forumdirectory.php:22
#: forumdirectory.php:33 forumdirectory.php:137
msgid "Forum Directory"
msgstr "Katalog forum"
@ -28,54 +28,22 @@ msgstr "Katalog forum"
msgid "Public access denied."
msgstr "Odmowa dostępu publicznego."
#: forumdirectory.php:71
#: forumdirectory.php:125
msgid "No entries (some entries may be hidden)."
msgstr "Brak wpisów (niektóre wpisy mogą być ukryte)."
#: forumdirectory.php:131
msgid "Global Directory"
msgstr "Globalny katalog"
#: forumdirectory.php:79
#: forumdirectory.php:133
msgid "Find on this site"
msgstr "Znajdź na tej stronie"
#: forumdirectory.php:81
msgid "Finding: "
msgstr "Odkrycie:"
#: forumdirectory.php:135
msgid "Results for:"
msgstr ""
#: forumdirectory.php:82
msgid "Site Directory"
msgstr "Katalog Strony"
#: forumdirectory.php:83
#: forumdirectory.php:139
msgid "Find"
msgstr "Szukaj"
#: forumdirectory.php:133
msgid "Age: "
msgstr "Wiek:"
#: forumdirectory.php:136
msgid "Gender: "
msgstr "Płeć:"
#: forumdirectory.php:156
msgid "Location:"
msgstr "Lokalizacja"
#: forumdirectory.php:158
msgid "Gender:"
msgstr "Płeć:"
#: forumdirectory.php:160
msgid "Status:"
msgstr "Status"
#: forumdirectory.php:162
msgid "Homepage:"
msgstr "Strona główna:"
#: forumdirectory.php:164
msgid "About:"
msgstr "O sobie:"
#: forumdirectory.php:201
msgid "No entries (some entries may be hidden)."
msgstr "Brak wpisów (niektóre wpisy mogą być ukryte)."

View File

@ -7,16 +7,7 @@ function string_plural_select_pl($n){
}}
$a->strings['Forum Directory'] = 'Katalog forum';
$a->strings['Public access denied.'] = 'Odmowa dostępu publicznego.';
$a->strings['No entries (some entries may be hidden).'] = 'Brak wpisów (niektóre wpisy mogą być ukryte).';
$a->strings['Global Directory'] = 'Globalny katalog';
$a->strings['Find on this site'] = 'Znajdź na tej stronie';
$a->strings['Finding: '] = 'Odkrycie:';
$a->strings['Site Directory'] = 'Katalog Strony';
$a->strings['Find'] = 'Szukaj';
$a->strings['Age: '] = 'Wiek:';
$a->strings['Gender: '] = 'Płeć:';
$a->strings['Location:'] = 'Lokalizacja';
$a->strings['Gender:'] = 'Płeć:';
$a->strings['Status:'] = 'Status';
$a->strings['Homepage:'] = 'Strona główna:';
$a->strings['About:'] = 'O sobie:';
$a->strings['No entries (some entries may be hidden).'] = 'Brak wpisów (niektóre wpisy mogą być ukryte).';

View File

@ -9,9 +9,9 @@ msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2019-02-19 16:42+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-07 19:25+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 15:15+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,25 +19,17 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: fromapp.php:40
msgid "Fromapp settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia Fromapp."
#: fromapp.php:65 fromapp.php:69
msgid "FromApp Settings"
msgstr "Ustawienia FromApp"
#: fromapp.php:72
#: fromapp.php:45
msgid ""
"The application name you would like to show your posts originating from. "
"Separate different app names with a comma. A random one will then be "
"selected for every posting."
msgstr "Nazwa aplikacji, z której chcesz wyświetlać swoje posty. Oddziel różne nazwy aplikacji przecinkami. Zostanie losowo wybrana dla każdej lokalizacji."
#: fromapp.php:76
#: fromapp.php:46
msgid "Use this application name even if another application was used."
msgstr "Użyj tej nazwy aplikacji, nawet jeśli użyto innej aplikacji."
#: fromapp.php:83
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: fromapp.php:51
msgid "FromApp Settings"
msgstr "Ustawienia FromApp"

View File

@ -5,8 +5,6 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Fromapp settings updated.'] = 'Zaktualizowano ustawienia Fromapp.';
$a->strings['FromApp Settings'] = 'Ustawienia FromApp';
$a->strings['The application name you would like to show your posts originating from. Separate different app names with a comma. A random one will then be selected for every posting.'] = 'Nazwa aplikacji, z której chcesz wyświetlać swoje posty. Oddziel różne nazwy aplikacji przecinkami. Zostanie losowo wybrana dla każdej lokalizacji.';
$a->strings['Use this application name even if another application was used.'] = 'Użyj tej nazwy aplikacji, nawet jeśli użyto innej aplikacji.';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['FromApp Settings'] = 'Ustawienia FromApp';

View File

@ -4,14 +4,14 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-31 19:23+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 17:23+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,18 +19,16 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: geonames.php:143
msgid "Geonames settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia Geonames."
#: geonames.php:135
msgid ""
"Replace numerical coordinates by the nearest populated location name in your"
" posts."
msgstr ""
#: geonames.php:179
msgid "Geonames Settings"
msgstr "Ustawienia Geonames"
#: geonames.php:181
#: geonames.php:136
msgid "Enable Geonames Addon"
msgstr "Włącz dodatek Geonames"
#: geonames.php:187
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"
#: geonames.php:141
msgid "Geonames Settings"
msgstr "Ustawienia Geonames"

View File

@ -5,7 +5,5 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Geonames settings updated.'] = 'Zaktualizowano ustawienia Geonames.';
$a->strings['Geonames Settings'] = 'Ustawienia Geonames';
$a->strings['Enable Geonames Addon'] = 'Włącz dodatek Geonames';
$a->strings['Submit'] = 'Wyślij';
$a->strings['Geonames Settings'] = 'Ustawienia Geonames';

View File

@ -4,14 +4,14 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-31 19:43+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:14-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2021-12-22 15:27+0000\n"
"Last-Translator: Transifex Bot <>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,29 +19,21 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: gnot.php:48
msgid "Gnot settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia Gnot."
#: gnot.php:79
msgid "Gnot Settings"
msgstr "Ustawienia Gnot"
#: gnot.php:81
#: gnot.php:63
msgid ""
"Allows threading of email comment notifications on Gmail and anonymising the"
" subject line."
msgstr "Umożliwia nawiązywanie powiadomień o komentarzach e-mail w Gmailu i anonimizowanie wiersza tematu."
#: gnot.php:82
#: gnot.php:64
msgid "Enable this addon?"
msgstr "Włączyć ten dodatek?"
#: gnot.php:88
msgid "Submit"
msgstr "Wyślij"
#: gnot.php:69
msgid "Gnot Settings"
msgstr "Ustawienia Gnot"
#: gnot.php:97
#: gnot.php:79
#, php-format
msgid "[Friendica:Notify] Comment to conversation #%d"
msgstr "[Friendica:Powiadomienie] Komentarz do rozmowy #%d"

View File

@ -5,9 +5,7 @@ function string_plural_select_pl($n){
$n = intval($n);
if ($n==1) { return 0; } else if (($n%10>=2 && $n%10<=4) && ($n%100<12 || $n%100>14)) { return 1; } else if ($n!=1 && ($n%10>=0 && $n%10<=1) || ($n%10>=5 && $n%10<=9) || ($n%100>=12 && $n%100<=14)) { return 2; } else { return 3; }
}}
$a->strings['Gnot settings updated.'] = 'Zaktualizowano ustawienia Gnot.';
$a->strings['Gnot Settings'] = 'Ustawienia Gnot';
$a->strings['Allows threading of email comment notifications on Gmail and anonymising the subject line.'] = 'Umożliwia nawiązywanie powiadomień o komentarzach e-mail w Gmailu i anonimizowanie wiersza tematu.';
$a->strings['Enable this addon?'] = 'Włączyć ten dodatek?';
$a->strings['Submit'] = 'Wyślij';
$a->strings['Gnot Settings'] = 'Ustawienia Gnot';
$a->strings['[Friendica:Notify] Comment to conversation #%d'] = '[Friendica:Powiadomienie] Komentarz do rozmowy #%d';

View File

@ -4,14 +4,15 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Piotr Strębski <strebski@gmail.com>, 2022
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-04 11:41+0000\n"
"Last-Translator: Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-02-01 18:15+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2022-03-08 14:32+0000\n"
"Last-Translator: Piotr Strębski <strebski@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/pl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -19,57 +20,53 @@ msgstr ""
"Language: pl\n"
"Plural-Forms: nplurals=4; plural=(n==1 ? 0 : (n%10>=2 && n%10<=4) && (n%100<12 || n%100>14) ? 1 : n!=1 && (n%10>=0 && n%10<=1) || (n%10>=5 && n%10<=9) || (n%100>=12 && n%100<=14) ? 2 : 3);\n"
#: gravatar.php:71
#: gravatar.php:78
msgid "generic profile image"
msgstr "ogólny obraz profilu"
#: gravatar.php:72
#: gravatar.php:79
msgid "random geometric pattern"
msgstr "losowy wzór geometryczny"
#: gravatar.php:73
#: gravatar.php:80
msgid "monster face"
msgstr "twarz potwora"
#: gravatar.php:74
#: gravatar.php:81
msgid "computer generated face"
msgstr "wygenerowana komputerowo twarz"
#: gravatar.php:75
#: gravatar.php:82
msgid "retro arcade style face"
msgstr "twarz w stylu retro arcade"
#: gravatar.php:89
#: gravatar.php:96
msgid "Information"
msgstr "Informacje"
#: gravatar.php:89
#: gravatar.php:96
msgid ""
"Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this "
"Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if "
"nothing was found at Libravatar."
msgstr "Zainstalowany jest także dodatek Libravatar. Wyłącz dodatek Libravatar lub dodatek Gravatar.<br> Dodatek Libravatar powróci do Gravatar, jeśli w Libravatar nie zostanie znaleziony żaden przedmiot."
#: gravatar.php:95
msgid "Submit"
msgstr "Zatwierdź"
#: gravatar.php:102
msgid "Save Settings"
msgstr "Zapisz ustawienia"
#: gravatar.php:96
#: gravatar.php:103
msgid "Default avatar image"
msgstr "Domyślny obraz awatara"
#: gravatar.php:96
#: gravatar.php:103
msgid "Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README"
msgstr "Wybierz domyślny obraz awatara, jeśli nie znaleziono go w Gravatar. Zobacz README"
#: gravatar.php:97
#: gravatar.php:104
msgid "Rating of images"
msgstr "Ocena zdjęć"
#: gravatar.php:97
#: gravatar.php:104
msgid "Select the appropriate avatar rating for your site. See README"
msgstr "Wybierz odpowiednią ocenę awatara dla swojej witryny. Zobacz README"
#: gravatar.php:111
msgid "Gravatar settings updated."
msgstr "Zaktualizowano ustawienia Gravatar."

View File

@ -12,9 +12,8 @@ $a->strings['computer generated face'] = 'wygenerowana komputerowo twarz';
$a->strings['retro arcade style face'] = 'twarz w stylu retro arcade';
$a->strings['Information'] = 'Informacje';
$a->strings['Libravatar addon is installed, too. Please disable Libravatar addon or this Gravatar addon.<br>The Libravatar addon will fall back to Gravatar if nothing was found at Libravatar.'] = 'Zainstalowany jest także dodatek Libravatar. Wyłącz dodatek Libravatar lub dodatek Gravatar.<br> Dodatek Libravatar powróci do Gravatar, jeśli w Libravatar nie zostanie znaleziony żaden przedmiot.';
$a->strings['Submit'] = 'Zatwierdź';
$a->strings['Save Settings'] = 'Zapisz ustawienia';
$a->strings['Default avatar image'] = 'Domyślny obraz awatara';
$a->strings['Select default avatar image if none was found at Gravatar. See README'] = 'Wybierz domyślny obraz awatara, jeśli nie znaleziono go w Gravatar. Zobacz README';
$a->strings['Rating of images'] = 'Ocena zdjęć';
$a->strings['Select the appropriate avatar rating for your site. See README'] = 'Wybierz odpowiednią ocenę awatara dla swojej witryny. Zobacz README';
$a->strings['Gravatar settings updated.'] = 'Zaktualizowano ustawienia Gravatar.';

View File

@ -4,14 +4,14 @@
#
#
# Translators:
# Waldemar Stoczkowski <waldemar.stoczkowski@gmail.com>, 2018
# Waldemar Stoczkowski, 2018
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-02-27 05:01-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2018-03-30 17:29+0000\n"