SV translation Update THX BBjoessi#

pull/1312/head
Tobias Diekershoff 2022-11-18 15:03:02 +01:00
parent f840431d41
commit 53b1c9208a
4 changed files with 53 additions and 46 deletions

View File

@ -5,15 +5,16 @@
#
# Translators:
# Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019
# Viktor Nilsson, 2022
#
#, fuzzy
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: \n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:13-0500\n"
"POT-Creation-Date: 2022-05-11 08:54-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2018-05-24 06:41+0000\n"
"Last-Translator: Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019\n"
"Last-Translator: Viktor Nilsson, 2022\n"
"Language-Team: Swedish (https://www.transifex.com/Friendica/teams/12172/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -49,6 +50,10 @@ msgid ""
"For a complete reference of the available operations and variables, check "
"the help page."
msgstr ""
"Lägg till och hantera dina personliga regler för innehållsfilter i det här "
"fönstret. Regler har ett namn och ett filteruttryck som jämförs mot "
"inläggets innehåll. Förteckning över alla operander och variabler finns att "
"hitta på <a href=\"advancedcontentfilter/help\">hjälpsidan</a>."
#: advancedcontentfilter.php:229
msgid "Your rules"
@ -118,42 +123,46 @@ msgstr "Regeluttryck"
msgid "Cancel"
msgstr "Avbryt"
#: advancedcontentfilter.php:312 advancedcontentfilter.php:323
#: advancedcontentfilter.php:334 advancedcontentfilter.php:370
#: advancedcontentfilter.php:401 advancedcontentfilter.php:424
#: advancedcontentfilter.php:295
msgid "This addon requires this node having at least one post"
msgstr "Detta tillägg kräver att denna nod har åtminstone ett inlägg"
#: advancedcontentfilter.php:325 advancedcontentfilter.php:336
#: advancedcontentfilter.php:347 advancedcontentfilter.php:383
#: advancedcontentfilter.php:414 advancedcontentfilter.php:437
msgid "You must be logged in to use this method"
msgstr "Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen"
#: advancedcontentfilter.php:338 advancedcontentfilter.php:374
#: advancedcontentfilter.php:405
#: advancedcontentfilter.php:351 advancedcontentfilter.php:387
#: advancedcontentfilter.php:418
msgid "Invalid form security token, please refresh the page."
msgstr "Felaktigt säkerhetsformulärstecken, vänligen uppdatera sidan."
#: advancedcontentfilter.php:350
#: advancedcontentfilter.php:363
msgid "The rule name and expression are required."
msgstr "Regelns namn och uttryck krävs."
#: advancedcontentfilter.php:364
#: advancedcontentfilter.php:377
msgid "Rule successfully added"
msgstr "Regeln kunde läggas till"
#: advancedcontentfilter.php:378 advancedcontentfilter.php:409
#: advancedcontentfilter.php:391 advancedcontentfilter.php:422
msgid "Rule doesn't exist or doesn't belong to you."
msgstr "Regeln finns inte eller tillhör inte dig."
#: advancedcontentfilter.php:395
#: advancedcontentfilter.php:408
msgid "Rule successfully updated"
msgstr "Uppdatering av regel lyckades"
#: advancedcontentfilter.php:418
#: advancedcontentfilter.php:431
msgid "Rule successfully deleted"
msgstr "Borttagning av regel lyckades"
#: advancedcontentfilter.php:428
#: advancedcontentfilter.php:441
msgid "Missing argument: guid."
msgstr "Argument saknas: guid."
#: advancedcontentfilter.php:436
#: advancedcontentfilter.php:449
#, php-format
msgid "Unknown post with guid: %s"
msgstr "Okänt inlägg med guid: %s"

View File

@ -10,6 +10,7 @@ $a->strings['Advanced Content Filter'] = 'Avancerat innehållsfiter';
$a->strings['Back to Addon Settings'] = 'TIllbaka till Tilläggsinställningar';
$a->strings['Add a Rule'] = 'Lägg till en regel';
$a->strings['Help'] = 'Hjälp';
$a->strings['Add and manage your personal content filter rules in this screen. Rules have a name and an arbitrary expression that will be matched against post data. For a complete reference of the available operations and variables, check the help page.'] = 'Lägg till och hantera dina personliga regler för innehållsfilter i det här fönstret. Regler har ett namn och ett filteruttryck som jämförs mot inläggets innehåll. Förteckning över alla operander och variabler finns att hitta på <a href="advancedcontentfilter/help">hjälpsidan</a>.';
$a->strings['Your rules'] = 'Dina regler';
$a->strings['You have no rules yet! Start adding one by clicking on the button above next to the title.'] = 'Du har inga regler än! Lägg till regler genom att klicka på knappen ovanför, bredvid överskriften.';
$a->strings['Disabled'] = 'Inaktiverad';
@ -26,6 +27,7 @@ $a->strings['Add new rule'] = 'Lägg till ny regel';
$a->strings['Rule Name'] = 'Regelnamn';
$a->strings['Rule Expression'] = 'Regeluttryck';
$a->strings['Cancel'] = 'Avbryt';
$a->strings['This addon requires this node having at least one post'] = 'Detta tillägg kräver att denna nod har åtminstone ett inlägg';
$a->strings['You must be logged in to use this method'] = 'Du måste vara inloggad för att använda den här funktionen';
$a->strings['Invalid form security token, please refresh the page.'] = 'Felaktigt säkerhetsformulärstecken, vänligen uppdatera sidan.';
$a->strings['The rule name and expression are required.'] = 'Regelns namn och uttryck krävs.';

View File

@ -5,14 +5,15 @@
#
# Translators:
# Tim Stahel <transifex@swedneck.xyz>, 2019
# Torbjörn Andersson <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019
# Bjoessi <torbjorn.andersson@syte.se>, 2019
# Viktor Nilsson, 2022
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: friendica\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2018-04-01 11:11-0400\n"
"PO-Revision-Date: 2019-03-21 18:01+0000\n"
"Last-Translator: Torbjörn Andersson <torbjorn.andersson@syte.se>\n"
"POT-Creation-Date: 2021-11-21 19:15-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2015-07-25 08:05+0000\n"
"Last-Translator: Viktor Nilsson, 2022\n"
"Language-Team: Swedish (http://www.transifex.com/Friendica/friendica/language/sv/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@ -20,62 +21,58 @@ msgstr ""
"Language: sv\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: langfilter.php:58
msgid "Language Filter"
msgstr "Språkfilter"
#: langfilter.php:59
#: langfilter.php:49
msgid ""
"This addon tries to identify the language posts are written in. If it does "
"not match any language specified below, posts will be hidden by collapsing "
"them."
msgstr "Detta tillägg försöker identifiera vilket språk inlägg är skrivna i. Om det inte matchar ett språk specifierat nedan så göms inlägg genom att kollapsa dem."
msgstr "Detta tillägg försöker identifiera vilket språk inlägg är skrivna i. Om det inte matchar ett språk specificerat nedan så göms inlägget genom att kollapsa det."
#: langfilter.php:60
#: langfilter.php:50
msgid "Use the language filter"
msgstr "Använd språkfiltret"
#: langfilter.php:61
#: langfilter.php:51
msgid "Able to read"
msgstr "Kan läsa"
#: langfilter.php:61
#: langfilter.php:51
msgid ""
"List of abbreviations (iso2 codes) for languages you speak, comma separated."
" For example \"de,it\"."
msgstr "Lista av förkortningar (iso2 koder) för spåk du pratar, separerade av kommatecken. Exempel: \"de, it\"."
"List of abbreviations (ISO 639-1 codes) for languages you speak, comma "
"separated. For example \"de,it\"."
msgstr "Lista över förkortningar (ISO 639-1-koder) för språk du använder, separerade med kommatecken. Exempel: \"de, it\"."
#: langfilter.php:62
#: langfilter.php:52
msgid "Minimum confidence in language detection"
msgstr "Minsta förtroende i språkigenkänning"
#: langfilter.php:62
#: langfilter.php:52
msgid ""
"Minimum confidence in language detection being correct, from 0 to 100. Posts"
" will not be filtered when the confidence of language detection is below "
"this percent value."
msgstr "Minsta förtroende i att språkigenkänningen är korrekt, från 0 till 100.\nInlägg filtreras inte när förtroendet i språkigenkänningen är under detta procentvärde."
#: langfilter.php:63
#: langfilter.php:53
msgid "Minimum length of message body"
msgstr "Minsta längd på meddelandetext"
#: langfilter.php:63
#: langfilter.php:53
msgid ""
"Minimum number of characters in message body for filter to be used. Posts "
"shorter than this will not be filtered. Note: Language detection is "
"unreliable for short content (<200 characters)."
msgstr "Minsta antal tecken i meddelande text för att ett filter ska användas. Inlägg kortare än detta kommer inte filtreras. Notera: Språkigenkänning är inte tillförlitligt på korta texter (<200 tecken)."
msgstr "Minsta antal tecken i meddelandetext för att ett filter ska användas. Inlägg kortare än detta kommer inte att filtreras. Notera: Språkigenkänning är inte tillförlitligt på korta texter (<200 tecken)."
#: langfilter.php:64
#: langfilter.php:58
msgid "Language Filter"
msgstr "Språkfilter"
#: langfilter.php:60
msgid "Save Settings"
msgstr "Spara inställningar"
#: langfilter.php:105
msgid "Language Filter Settings saved."
msgstr "Inställningar för språkfilter sparade."
#: langfilter.php:182
#: langfilter.php:193
#, php-format
msgid "Filtered language: %s"
msgstr "Filtrerat språk: %s"

View File

@ -5,16 +5,15 @@ function string_plural_select_sv($n){
$n = intval($n);
return intval($n != 1);
}}
$a->strings['Language Filter'] = 'Språkfilter';
$a->strings['This addon tries to identify the language posts are written in. If it does not match any language specified below, posts will be hidden by collapsing them.'] = 'Detta tillägg försöker identifiera vilket språk inlägg är skrivna i. Om det inte matchar ett språk specifierat nedan så göms inlägg genom att kollapsa dem.';
$a->strings['This addon tries to identify the language posts are written in. If it does not match any language specified below, posts will be hidden by collapsing them.'] = 'Detta tillägg försöker identifiera vilket språk inlägg är skrivna i. Om det inte matchar ett språk specificerat nedan så göms inlägget genom att kollapsa det.';
$a->strings['Use the language filter'] = 'Använd språkfiltret';
$a->strings['Able to read'] = 'Kan läsa';
$a->strings['List of abbreviations (iso2 codes) for languages you speak, comma separated. For example "de,it".'] = 'Lista av förkortningar (iso2 koder) för spåk du pratar, separerade av kommatecken. Exempel: "de, it".';
$a->strings['List of abbreviations (ISO 639-1 codes) for languages you speak, comma separated. For example "de,it".'] = 'Lista över förkortningar (ISO 639-1-koder) för språk du använder, separerade med kommatecken. Exempel: "de, it".';
$a->strings['Minimum confidence in language detection'] = 'Minsta förtroende i språkigenkänning';
$a->strings['Minimum confidence in language detection being correct, from 0 to 100. Posts will not be filtered when the confidence of language detection is below this percent value.'] = 'Minsta förtroende i att språkigenkänningen är korrekt, från 0 till 100.
Inlägg filtreras inte när förtroendet i språkigenkänningen är under detta procentvärde.';
$a->strings['Minimum length of message body'] = 'Minsta längd på meddelandetext';
$a->strings['Minimum number of characters in message body for filter to be used. Posts shorter than this will not be filtered. Note: Language detection is unreliable for short content (<200 characters).'] = 'Minsta antal tecken i meddelande text för att ett filter ska användas. Inlägg kortare än detta kommer inte filtreras. Notera: Språkigenkänning är inte tillförlitligt på korta texter (<200 tecken).';
$a->strings['Minimum number of characters in message body for filter to be used. Posts shorter than this will not be filtered. Note: Language detection is unreliable for short content (<200 characters).'] = 'Minsta antal tecken i meddelandetext för att ett filter ska användas. Inlägg kortare än detta kommer inte att filtreras. Notera: Språkigenkänning är inte tillförlitligt på korta texter (<200 tecken).';
$a->strings['Language Filter'] = 'Språkfilter';
$a->strings['Save Settings'] = 'Spara inställningar';
$a->strings['Language Filter Settings saved.'] = 'Inställningar för språkfilter sparade.';
$a->strings['Filtered language: %s'] = 'Filtrerat språk: %s';